Föredrag om Elsa af Kullberg söndagen den 9 februari kl 16:00 i Skattunge bystuga