Bygdepengsrapporten 2018

Byutvecklingsprojekt

Under 2018 beviljades Skattungbyns Byutvecklingsförening anslag från Orsa kommun Bygdepeng Vindkraft för att kartlägga möjligheter att främja turism, boende och näringsliv i Skattungbyn. Dessa medel har inneburit en möjlighet att under året stödja redan pågående processer i byn, och framåtsyftande tydliggöra hur processerna kan utvecklas vidare. Det
är alltså inte ett avgränsat ’projekt’, utan ska ses som ett stöd för redan pågående, och fortsatta, processer för lokal utveckling.

I denna rapport redovisas vad som bedömts som de viktigaste områdena vid de tre Öppna Bymöten som hållits där byns hela befolkning bjudits in. Varje del börjar med en sammanfattning och avslutas med förslag på fortsatta aktiviteter och samarbete med kommunen där detta behövs.

Rapporten är ett underlag för invånarna i byn under de fortsatta processerna, samt presenteras för kommunens politiker och tjänstemän.

Här finns rapporten att ladda ned: