ECCE

Föreningen ECCE (Ecological Community for Creative Education) har alltsedan starten 2006 varit huvudansvarig för Inspirationsfestivalen.

Enligt föreningens stadgar har ECCE som syfte att främja kreativ utbildning, baserad på gränsöverskridande idéer bortom konventionellt tänkande, experimentell verksamhet, kontinuerligt lärande och individuellt ansvar. ECCE bygger på en grund av kreativitet, samverkan och miljömedvetenhet.

Föreningen ECCE är även ansvarig för Hansénsgården i Skattungbyn.