Byutvecklingsföreningen

Skattungbyn Byutvecklingsförening arbetar på uppdrag av Bystämman, där alla som är skrivna i Skattungbyn är röstberättigade.

Byutvecklingens styrelse hyr ut lägenheter i de gamla skolhusen och gamla Dagis, sammanlagt 8 stycken.

Styrelsen förvaltar även Kommunens skolhus, som Friskolan hyr, genom ett särskilt avtal. 

Byutvecklingsföreningen är en ideell förening, och är tex arbetsgivare åt skolans köks-och städpersonal.

Organisationsnummer:  884401-6652