Byutvecklingsföreningen

Skattungbyn Byutvecklingsförening arbetar på uppdrag av Bystämman, där alla som bor i Skattungbyn är röstberättigade.

Byutvecklingsföreningen är en ideell förening.

Organisationsnummer:  884401-6652