Om

År 1539 skrevs skattunghe bij. Namnet består av namnet på sjön Skattungen = sjön med skaten. Skate betyder ”något utskjutande” och torde avse den långa viken i väster där bebyggelsen ligger se även Torsmo

Linné besökte byn på 1730-talet fanns här 65 gårdar. På 1760-talet fanns här närmare 80 gårdar, och då Karl-Erik Forsslund besökte byn omkring 1920 fanns här hela 215 gårdar. Den ursprungliga Skattunge kyrkas ålder är okänd, men den nuvarande är uppförd 1839. Först 1891 fick byn en fast präst.[3]

År 2010 sålde Svenska kyrkan prästgården till Mora Folkhögskola för användande inom den studieverksamhet som är förlagd till byn.