Vintage Audio Sweden

Vintage Audio Sweden i Skattungbyn, Dalarna, står för professionalism och kvalitet inom ljudteknik. Med mer än 15 års erfarenhet av ljudteknologi i sitt bredaste ord arbetar jag som en tekniker vid konserter, ljud för film eller spelar in ljud på plats.

Hemma jobbar jag framförallt med design, reparation, renovering och modifiering av ljudutrustning. Det kan vara professionella apparater för studion, HiFi utrustning, custom kablar…

Ljudteknik skapar den magi genom vilken artisterna når sin publik.

Jeroen Groot – 076 777 8104
info@vintageaudiosweden.com

https://www.facebook.com/VintageAudioSweden/