Skattunge friskola

Skattunge Friskola

Skattunge Friskola är en liten skola utanför Orsa, med elevens väl och utveckling i fokus. Verksamheten skall präglas av trygghet och trivsel, samt vara stimulerande så att elevelns kreativitet, behov av rörelse, fantasi, nyfikenhet, lust att lära och egna förmågor uppmuntras och utmanas.

Skolans sammanhållande idé är:

  • Kunskap och självkänsla
  • Helhetsperspektiv
  • Miljöhänsyn
  • Engagemang

Skattunge Friskola jobbar för att profilera sig mot friluftsliv och positiva möten med naturen. Vi drar nytta av de vackra omgivningarna och den direkta närheten till skog, vatten och vildmark. Naturen använder vi både som klassrum och inspirationskälla.

Skolans elever är indelade i en förskolegrupp, en lågstadiegrupp år 1-3 och en mellanstadiegrupp år 4-6. Skolans elever blir således trygga med kompisar i alla åldrar. Med små integrerade klasser kan lärarna även snabbt reagera på den enskilde elevens behov och förutsättningar. Öppenhet och samarbete präglar stämningen bland skolans personal.

http://www.skattungefriskola.se/