Vattenföreningen

Skattungbyns Vatten- och Avloppsförening, ekonomisk förening har till ändamål att uppföra, driva och underhålla anläggning för vattenförsörjning för medlemmarnas fastigheter inom Skattungbyn.

Kontakta styrelsen för mer information och frågor

mail: vattenforeningenskattungbyn@gmail.com

För uppdateringar och information till styrelsen om ändringar i kontaktuppgifter eller ägarbyten maila
Sandra Poltrago på sannapolt@gmail.com

Kontaktpersoner styrelsen:
Mikael Borg 070-364 58 61
Sandra Poltrago 073-540 12 20

Nedan finner ni föreningens stadgar och protokoll från föreningsstämmor.